22:10 16/04/2009

Nới “room” cho nhà đầu tư ngoại tại công ty chưa niêm yết

Minh Đức

Thủ tướng Chính phủ cho phép nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần

Việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng chưa niêm yết có thể sẽ thúc đẩy thị trường OTC sôi động hơn.
Việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng chưa niêm yết có thể sẽ thúc đẩy thị trường OTC sôi động hơn.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định cho phép nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần.

Ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2009 và thay thế Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định mới, nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng. Còn theo quy định trước đó, tỷ lệ sở hữu của nhóm này tại công ty cổ phần chưa niêm yết tối đa là 30%, tại các công ty niêm yết là 49% (ngoài trừ quy định chuyên ngành).

Quyết định trên cũng quy định những trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp tỷ lệ sở hữu bên nước ngoài được phân loại theo danh mục các ngành nghề cụ thể thì áp dụng theo danh mục phân loại. Theo đó, quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam vẫn được giữ ở mức 30% như hiện nay.

Đối với chứng chỉ quỹ đầu tư của 1 quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng và vốn điều lệ của 1 công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, nhà đầu tư nước ngoài cũng được phép nắm giữ tối đa 49%.

Riêng đối với trái phiếu, tổ chức phát hành có thể quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với trái phiếu lưu hành của tổ chức phát hành.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty cổ phần chưa niêm yết được nâng từ 30% lên 49%, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/6 tới. Đáng chú ý đó cũng là thời điểm dự kiến Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) có thể chính thức mở thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCOM).

Trước đó, tháng 10/2005, với Quyết định số 238/2005 của Thủ tướng Chínhphủ, tỷ lệ nắm giữ của khối này tại một tổ chức niêm yết, đăng ký giaodịch (tại trung tâm giao dịch chứng khoán) cũng đã được nâng từ mức tốiđa 30% lên 49%.

Cũng theo quyết định mới của Thủ tướng, chỉ có các tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài mới được góp vốn, mua cổ phần thành lập công ty chứng khoán với tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ.

Và chỉ có tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức kinh doanh bảo hiểm nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần thành lập công ty quản lý quỹ, với tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ.