18:04 21/09/2021

Phát triển thành phố Thủ Đức hướng tới đô thị có chất lượng sống tốt

Phan Dương -

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1538/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu trực tiếp là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Thủ Đức với tổng diện tích khoảng 211,56 km2 và gián tiếp là các quận huyện thuộc TP.HCM và 02 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

Với quy hoạch này, thành phố Thủ Đức đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ, tài chính quan trọng của TP.HCM và quốc gia; Hướng tới phát triển đô thị có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn; Phát triển hạ tầng đô thị thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đảm bảo chất lượng đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc TP.HCM.  

ĐẾN 2030: ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ KHOẢNG 18.830HA

 Dự kiến đến năm 2030, dân số toàn thành phố Thủ Đức đạt khoảng 1.500.000 người, đất xây dựng đô thị khoảng 18.830 ha; năm 2040 đạt khoảng 2.200.000 người, đất xây dựng đô thị khoảng 19.994 ha.

Về tính chất, thành phố Thủ Đức sẽ phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, tương tác cao; Là trung tâm phía Đông của TP.HCM về kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo; Là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ và hợp tác phát triển; Tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo bậc cao, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, tài chính và thương mại- dịch vụ; Có vai trò là hạt nhân trong đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số của thành phố và vùng TP.HCM; Là đầu mối kết nối khu trung tâm hiện hữu TP.HCM với cảng hàng không quốc tế Long Thành và các đô thị, khu chức năng trọng điểm phía Đông của vùng TP.HCM.

Cũng tại quyết định 1538/QĐ-TTg, Thủ tướng chỉ đạo, trên cơ sở tính chất thành phố Thủ Đức, xây dựng mục tiêu phát triển đô thị theo các tiêu chí: Từng bước nâng cao chất lượng các khu vực chức năng hiện hữu là động lực phát triển của đô thị như: khu đô thị mới Thủ Thiêm, Đại học Quốc gia, Khu công nghệ cao TP.HCM, cảng Cát Lái. Bên cạnh đó, hình thành các trung tâm là động lực phát triển mới của đô thị để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ, tài chính và thương mại - dịch vụ.

Đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông và hạ tầng thông tin truyền thông (ICT) nhằm gia tăng tính kết nối, tương tác giữa các khu vực chức năng động lực hiện hữu và các trung tâm mới để hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo, có tính lan tỏa, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị theo định hướng đô thị thông minh, tương tác cao; Phát triển đô thị tích hợp với hệ thống giao thông công cộng (TOD), giao thông khác cao độ, kể cả giao thông ngầm công cộng và không gian đô thị ngầm xung quanh, gắn kết giữa giao thông công cộng với sử dụng đất để khai thác hiệu quả đất đai, mở rộng không gian phát triển đô thị, khu chức năng.

CHÚ TRỌNG NÂNG CẤP HẠ TẦNG

Ngoài ra, quyết định cũng nhấn mạnh về cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gắn với chỉnh trang các khu vực dân cư hiện hữu, đảm bảo đáp ứng nhu cầu và đồng bộ với các khu vực phát triển mới hiện đại, giữ gìn và nâng cao bản sắc không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, tăng cường quỹ đất cây xanh công cộng, cải thiện môi trường trong các khu vực hiện hữu;

Xác định hệ thống các chỉ tiêu phát triển đô thị: đề xuất lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; Dự báo về tác động của điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số, quy mô đất xây dựng đô thị và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo từng giai đoạn phát triển, đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển, có tính khả thi và đồng bộ với các chỉ tiêu phát triển đô thị của toàn TP.HCM.

Thủ tướng cũng lưu ý, cần bổ sung phát triển hạ tầng kinh tế tri thức, hình thành hệ sinh thái sáng tạo kết nối với các hoạt động sản xuất, dịch vụ và văn hóa tại TP.HCM, trên toàn quốc gia và quốc tế. Hình thành các khu Đại học trình độ quốc tế, công viên phần mềm và trí tuệ nhân tạo Quang Trung - Thủ Đức, các khu công nghệ cao và khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm công nghệ mới - Sandbox.

Trên cơ sở đó, xác định các chương trình - dự án ưu tiên đầu tư cho từng giai đoạn nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, danh mục công trình trọng điểm nhà nước cần đầu tư và mời gọi đầu tư; Đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch: xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xác định nguồn lực, đề xuất cơ chế chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để thực hiện quy hoạch.

 
Tổ chức thực hiện quy hoạch chung thành phố Thủ Đức:
- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng.
- Cơ quan trình duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.
- Cơ quan tư vấn lập quy hoạch: lựa chọn theo quy định.
- Thời gian lập đồ án: không quá 12 tháng.
Thủ tướng giao UBND TP.HCM chỉ đạo UBND thành phố Thủ Đức bố trí nguồn vốn, phê duyệt tổng dự toán chi phí và phối hợp với Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan tổ chức lập Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040, theo quy định hiện hành.