14:26 15/01/2010

Phòng chống tham nhũng sẽ quyết liệt hơn

Công Lý

Năm 2009 công tác phòng chống tham nhũng đã có nhiều chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng ngừa và xử lý

Năm 2009 trên phạm vi cả nước đã khởi tố 289 vụ tham nhũng với 631 bị can.
Năm 2009 trên phạm vi cả nước đã khởi tố 289 vụ tham nhũng với 631 bị can.
" Năm 2010 công tác phòng chống tham nhũng cần được thực hiện quyết liệt hơn những năm qua".

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ngày 14/1.

Theo Thủ tướng, 2010 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp nên công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng cần được làm mạnh mẽ hơn để vừa phục vụ phát triển kinh tế đất nước vừa nâng lòng tin của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho thấy, năm 2009 công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng ngừa và xử lý. Trên nhiều lĩnh vực, nạn tham nhũng đã từng bước được kiềm chế và có xu hướng giảm xuống so với những năm trước đó.

Trong năm 2009, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường. Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc xét xử 8 vụ án trọng điểm, 17 vụ án nghiêm trọng, phức tạp mà Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo 6 vụ đã xét xử và xử lý, 11 vụ đã kết thúc điều tra, trong đó nhiều vụ chuẩn bị đưa ra xét xử.  

Ngoài ra, theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 11 tháng của năm 2009 trên phạm vi cả nước đã khởi tố 289 vụ với 631 bị can (tăng 2,48% số vụ và tăng 1,45% số bị can so với cùng kỳ năm 2008).

Bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2010, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó có việc nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, nhất là trong các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, thuế, hải quan, cổ phần hóa doanh nghiệp. Thực hiện bước 2 Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, giảm những thủ tục gây phiền hà, rắc rối, giảm chi phí thời gian, tài chính của người dân, doanh nghiệp, chống tiêu cực, sách nhiễu...

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng cũng được xác định là giải pháp quan trọng để đẩy mạnh phòng chống tham nhũng năm 2010.