17:04 11/11/2019

Phú Mỹ: Duyệt đầu tư xây dựng đường 81 nối dài

Quỳnh Nguyễn

Đường 81 nối dài, thị xã Phú Mỹ khi hoàn thành sẽ kết nối 2 khu tái định cư 44ha hiện hữu và khu tái định cư Phú Mỹ 37,12ha đang triển khai

Đường 81 nối dài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng chiều dài gần 600m, có tổng mức đầu tư hơn 73 tỷ đồng, thực hiện trong 3 năm, từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường 81 nối dài, thị xã Phú Mỹ. Theo đó, chủ đầu tư dự án là UBND thị xã Phú Mỹ.

Dự án đường 81 nối dài, thị xã Phú Mỹ là đường trong đô thị - đường phố chính thứ yếu, có tổng chiều dài 576m gồm đoạn 1 từ nút giao đường Trường Chinh (đường quy hoạch số 12) đến nút giao đường quy hoạch E (ranh khu tái định cư Phú Mỹ) dài khoảng 348m và đoạn 1 từ nút giao đường quy hoạch số 10 (ranh khu tái định cư Phú Mỹ) đến nút giao đường 80 (đường quy hoạch số 9) dài 228m.

Đường có chiều rộng 20,5m trong đó có 10m là 2 vĩa hè. Tổng mức đầu tư hơn 73 tỷ đồng trong đó, 43,2 tỷ đồng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (cho khoảng 1,18ha đất thu hồi phục vụ dự án); 23,6 tỷ đồng là chi phí xây dựng. Thời gian thực hiện trong 3 năm, nguồn thực hiện là ngân sách tỉnh.

Được biết, mục tiêu đầu tư dự án đường 81 nối dài là để kết nối 2 khu tái định cư 44ha hiện hữu và khu tái định cư Phú Mỹ 37,12ha đang triển khai; đồng thời cụ thể hóa đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư mới và nhà ở xã hội Phú Mỹ, giải quyết đấu nối hệ thoát nước từ khu tái định cư Phú Mỹ 37,12ha về khu vực suối ở phía Bắc.