09:51 20/05/2022

Phú Yên đầu tư hơn 94 tỷ đồng cho quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

Thanh Xuân

UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện 18 tháng còn lại của Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) thực tại...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Dự án VILG tại tỉnh Phú Yên do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, được triển khai thực hiện tại cấp tỉnh và 7 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: TP.Tuy Hoà, thị xã Sông Cầu, huyện Tây Hoà, huyện Phú Hoà, huyện Sơn Hoà, huyện Sông Hinh và thị xã Đông Hoà. Đối với 7 địa phương này, cơ sở dữ liệu sẽ được xây mới trực tiếp trên hệ thống MPLIS từ nguồn vốn dự án.

Riêng 2 địa phương là Đồng Xuân và Tuy An đang được đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính nên sẽ được bổ sung thêm các thành phần dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, giá đất để tích hợp vào hệ thống MPLIS. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến tháng 6/2023 với 3 hợp phần.

Hợp phần 1 là tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai. Hợp phần 2 là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS). Hợp phần 3 là quản lý dự án.

Tổng vốn đầu tư của dự án tại Phú Yên sau điều chỉnh là khoảng 94,76 tỷ đồng. Trong đó vốn vay Ngân hàng thế giới (IDA) khoảng 78,56 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh là 16,20 tỷ đồng.

Trong 18 tháng còn lại để thực hiện dự án, UBND tỉnh yêu cầu, đối với hợp phần 1 là mua sắm trang thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính cho Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số. Với hợp phần 2 thì sẽ mua sắm trang thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh; tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện đã triển khai trong năm 2021 như Sông Hinh, Sơn Hoà, Tây Hoà, Phú Hòa và thị xã Sông Cầu. Ngoài ra triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thị xã Đông Hoà, TP.Tuy Hoà và chuyển đổi, tích hợp cơ sở dữ liệu huyện Tuy An. Hợp phần 3 sẽ hỗ trợ quản lý dự án.

Kinh phí thực hiện kế hoạch 18 tháng còn lại của dự án là hơn 84 tỷ đồng; trong đó năm 2022 bố trí hơn 64 tỷ đồng, năm 2023 là hơn 19 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch 18 tháng còn lại của dự án theo kế hoạch đã phê duyệt và các quy định luật pháp hiện hành.