21:54 14/03/2019

PLX đã bán thành công 12 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

PLX đã hoàn tất bán ra 12 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký bán trước đó và giảm lượng cổ phiếu quỹ sở hữu từ hơn 135 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 123 triệu cổ phiếu

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PLX trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PLX trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã PLX-HOSE) thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, PLX đã hoàn tất bán ra 12 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký bán trước đó và giảm lượng cổ phiếu quỹ sở hữu từ hơn 135 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 123 triệu cổ phiếu.

Đây là lần thứ 2 Petrolimex đăng ký bán số cổ phiếu quỹ này. Trước đó, giai đoạn từ ngày 7/1 đến ngày 1/2/2019 Petrolimex không thể bán được do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trên thị trường chứng khoán, thời gian khoảng thời gian đăng ký bán của PLX thì giá cổ phiếu PLX tăng 15%, từ vùng giá 53.900 đồng/cổ phiếu lên 61.800 đồng/cổ phiếu.