15:57 04/01/2020

PPC bị phạt và truy thu gần 2 tỷ đồng tiền thuế

Hà Anh

PPC công bố thông tin việc xử lý vi phạm về thuế với tổng số tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 1,89 tỷ đồng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PPC trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu PPC trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) vừa công bố thông tin về việc xử lý vi phạm về thuế với tổng số tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 1,89 tỷ đồng.

Trong đó, xử phạt hành chính là 294.639.686 đồng; Truy thu thuế số tiền thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng là 1.473.198.428 đồng; Tiền chậm nộp tiền thuế số tiền 125.426.127 đồng.

Tổng cộng các khoản Nhiệt điện Phả Lại phải nộp truy thu, tiền chậm nộp và tiền phạt là 1.893.264.241 đồng. Thời hạn nộp phạt thuế là 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu quá thời hạn 10 ngày mà tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu của PPC tăng 12% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 5.909 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí giá vốn tăng cao nên lợi nhuận trước thuế giảm 13% còn gần 948 tỷ đồng, vượt 21% mục tiêu lãi trước thuế năm 2019 và lợi nhuận sau thuế cũng giảm 12% so với cùng kỳ còn hơn 776 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2019, Nhiệt điện Phả lại còn hơn 1.792 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – tăng hơn 229 tỷ đồng so với hồi đầu năm; gần 814 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và gần 12 tỷ đồng thặng dự vốn cổ phần.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu PPC tăng 58,99% từ vùng giá thấp nhất 16.070 đồng/cổ phiếu và hiện đang giao dịch quanh mức 25.500 đồng/cổ phiếu với 215.970 đơn vị được giao dịch.