09:00 30/07/2019

QNC bị phạt 145 triệu đồng

Hà Anh

Công ty còn bị buộc cải chính thông tin đối với nội dung báo cáo không chính xác theo quy định

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu QNC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu QNC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX).

Theo đó, QNC bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn. Cụ thể: QNC công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính quý 2/2017, báo cáo tài chính quý 4/2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, báo cáo tài chính quý 1/2018 và báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét.

Ngoài ra, công ty này bị phạt thêm 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác. Cụ thể: công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Báo cáo tình hình sử dụng vốn ngày 03/10/2018 có nội dung không chính xác.

Đồng thời, công ty buộc cải chính thông tin đối với nội dung báo cáo không chính xác theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Tổng cộng công ty này bị phạt 145 triệu đồng và quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Được biết, HNX đã chuyển cổ phiếu QNC ra khỏi diện bị kiểm soát chuyển sang diện bị cảnh báo từ ngày 25/4/2019 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là con số dương và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 là con số âm.

Từ đầu năm 2019 đến nay công ty đã nhận được nhiều quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền tài khoản từ công ty với tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 81 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019, công ty báo lãi gần 1,8 tỷ đồng – cùng kỳ, công ty lỗ gần 40,5 tỷ đồng. Công ty vẫn còn lỗ lũy kế hơn 323 tỷ đồng, giảm gần 2 tỷ so với hồi đầu năm (gần 325 tỷ đồng).