17:39 18/06/2021

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Phan Dương -

Tại Công văn số 3605/UBND-KTTH do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 16/6, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các dự án thuộc danh mục trọng điểm của tỉnh chủ động làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình triển khai thực hiện dự án trọng điểm của tỉnh…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Công văn cũng nêu rõ kế hoạch, tiến độ triển khai dự án, tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thống nhất về tiến độ giải phóng mặt bằng và ký cam kết. Đồng thời, phân công lãnh đạo, cán bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của địa phương triển khai thực hiện đúng các nội dung đã cam kết.

Lãnh đạo cũng cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc với Ban Quản lý các dự án để thống nhất và ký cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng thời, xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết, bố trí nhân lực, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ đã cam kết và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện ký cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng với chủ đầu tư và trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc chức năng của Sở. Với những trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh xem xét, giải quyết.