19:16 03/06/2021

Quảng Nam xử lý nghiêm các dự án rao bán khi chưa đủ điều kiện

Phan Nam -

Đối với các chủ đầu tư có sai phạm lớn, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, không cho tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn 3304 yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản trên mạng xã hội.

Văn bản này cho biết, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản các dự án khu dân cư Đông Bắc thành phố Hội An (giai đoạn 2), khu phố chợ Chiên Đàn, khu dân cư phố chợ Trường Xuân.

Tuy nhiên, các dự án nêu trên chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Quảng Nam xử lý nghiêm các dự án rao bán khi chưa đủ điều kiện - Ảnh 1

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Phú Ninh, Tam Kỳ, Hội An và các Sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát thông tin và làm việc với từng chủ đầu tư dự án cụ thể để chấn chỉnh và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi tổ chức, cá nhân được biết. Trường hợp có sai phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý theo đúng quy định; báo cáo kết quả cho Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp cần thiết, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra, thu hồi dự án hoặc chỉ đạo điều tra để xử lý các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các chủ đầu tư có sai phạm lớn, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, không cho tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra thông tin, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan làm việc với các chủ đầu tư để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tình hình hoạt động của các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Uỷ ban tỉnh tại Công văn số 1664/UBND-KTN ngày 29/3/202. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.