14:52 01/05/2022

Quý 1/2022, FPT Retail đạt doanh thu 7.786 tỷ đồng

Mộc Minh -

Doanh thu quý đầu năm 2022 của FPT Retail đạt 7.786 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái…

Kết thúc quý 1/2022, Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail – mã FRT) ghi nhận doanh thu đạt 7.786 tỷ đồng, tăng trưởng 67% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu năm 2022. Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 2.159 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 204 tỷ đồng, gấp 5,3 lần so với quý 1/2021, hoàn thành 28% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Bên cạnh đó, doanh thu online quý 1/2022 đạt 1.475 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 19% tổng doanh thu hợp nhất quý 1. Đáng chú ý, ngành hàng laptop ghi nhận doanh thu 1.407 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2022, FPT Retail có tổng cộng 676 cửa hàng FPT Shop, tăng 29 cửa hàng so với hồi đầu năm. Tại ngày 31/3/2022, chuỗi Long Châu có 546 nhà thuốc, mở mới 146 nhà thuốc so với thời điểm đầu năm 2022.