16:47 23/01/2021

Quý 4, GAS báo lãi giảm gần 46% nhưng có hơn 21.515 tỷ gửi ngân hàng

Hà Anh

Riêng quý 4/2020, GAS ghi nhận doanh thu đạt 15.524,7 tỷ đồng - giảm 10,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.681,3 tỷ đồng - giảm 45,7% so với cùng kỳ năm

Năm 2020, GAS ghi nhận doanh thu đạt 64.150 tỷ đồng - giảm 14,5% so với cùng kỳ.
Năm 2020, GAS ghi nhận doanh thu đạt 64.150 tỷ đồng - giảm 14,5% so với cùng kỳ.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, riêng quý 4/2020, GAS ghi nhận doanh thu đạt 15.524,7 tỷ đồng - giảm 10,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.681,3 tỷ đồng - giảm 45,7% so với cùng kỳ năm.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận giảm là do giá dầu Brent bình quân quý 4/2020 giảm gần 19 USD/thùng so với cùng kỳ tương ứng giảm 33% làm cho lợi nhuận của GAS giảm tương ứng, đồng thời sản lượng khí khô tiêu thụ trong quý 4/2020 giảm 15% so với cùng kỳ. Các hoạt động khác của GAS diễn ra bình thường.

Luỹ kế năm 2020, GAS ghi nhận doanh thu đạt 64.150 tỷ đồng - giảm 14,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 7.928 tỷ đồng, giảm 34,4% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, GAS đặt kế hoạch tổng doanh thu là 66.163,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 6.636 tỷ đồng. Như vậy, GAS chưa hoàn thành mục tiêu về doanh thu nhưng vượt gần 20% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, GAS có tổng tài sản đạt 63.090 tỷ đồng, tăng hơn 900 tỷ so với đầu năm; tiền tăng 860 tỷ so với hồi đầu năm lên 5.335 tỷ đồng; tài sản cố định tăng hơn 3.900 tỷ lên 19.774 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn là gần 10.149 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng từ 12.564 tỷ lên 13.681 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn là 9.654 tỷ và nợ dài hạn là 4.006 tỷ đồng - tăng hơn 1.400 tỷ so với hồi đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 10.109 tỷ xuống còn 9.958 tỷ đồng.

Đặc biệt, công ty có tới 21.515 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, giảm 3.400 tỷ so với hồi năm, đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3-12 tháng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu GAS đạt đỉnh 97.800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 7/1/2020) sau đó lao dốc còn 53.900 đồng/cổ phiếu và đến ngày 12/1/2021, giá cổ phiếu này đạt 93.600 đồng (chốt phiên 12/1) và thị giá hiện tại chỉ còn 86.600 đồng/cổ phiếu.