11:23 28/01/2022

Quy định mới về điều kiện tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước

Thanh Xuân -

Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 03 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là quy định mới nổi bật tại Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT.

Theo quy định hiện hành tại Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT, điều kiện về tuổi và chương trình học tập đối với học sinh Việt Nam về nước là: Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 1 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

Nhưng so với Quyết định trên, Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT đã tăng số tuổi được gia hạn từ 1 tuổi lên 3 tuổi. Ngoài ra đối với điều kiện văn bằng, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung như sau: Học sinh vào học tại trường trung học cơ sở phải có học bạ của các lớp học trước đó cùng với xác nhận của nhà trường về việc được chuyển lên lớp học trên.

Bên cạnh đó quy định mới cũng nêu rõ: Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm 3 tuổi thay cho mức 1 tuổi hiện nay so với tuổi quy định của từng cấp học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2022.