11:29 29/01/2022

Sản xuất công nghiệp tháng đầu năm giảm là do tập trung đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

Mạnh Đức

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2022 ước tính giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 2,8%, đồng thời tiếp tục là ngành dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài…

Chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp.
Chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/01/2022, tháng 01/2022 là thời điểm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nên chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2022 ước tính giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,8%, đóng góp 2,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; sản xuất và phân phối điện tăng 5,1%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,2%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 4,6%, làm giảm 0,7 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất tháng 01/2022 của một số ngành trọng điểm cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Khai thác quặng kim loại tăng 21,9%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 16,8%; da và các sản phẩm có liên quan tăng 12,3%; thiết bị điện tăng 11,5%; trang phục tăng 11,4%; dệt tăng 8,8%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 8,4%; sản phẩm từ cao su và plastic tăng 8,1%.

Bên cạnh đó, có một số ngành sản xuất có chỉ số giảm là đồ uống giảm 2,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 3,6%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 5%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 5,1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 9,7%.

Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP tháng 01 các năm 2018-2022 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm (%).
Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP tháng 01 các năm 2018-2022 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm (%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 52 địa phương và giảm ở 11 địa phương trên cả nước.

Tốc độ tăng/giảm IIP tháng 01 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%).
Tốc độ tăng/giảm IIP tháng 01 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%).

Trong tháng 01/2022, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Alumin tăng 35,7%; thép thanh, thép góc tăng 20,3%; sữa bột tăng 16,2%; phân hỗn hợp NPK tăng 15,6%; bột ngọt tăng 15,4%; thủy hải sản chế biến tăng 13,8%; ô tô tăng 11,7%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 8,7%.

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước là tivi giảm 33,5%; đường kính giảm 29,4%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 11,7%; linh kiện điện thoại giảm 9,3%; dầu mỏ thô khai thác giảm 7,5%; khí hóa lỏng LPG giảm 6,2%; bia giảm 3,6%.

Báo cáo cũng cho thấy, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2022 tăng 0,7% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,3% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,1% và giảm 2,8%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,4% và giảm 1,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,9% và tăng 0,6%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,2% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,9% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,7% và giảm 0,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,2% và giảm 2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,6% và tăng 0,7%.

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài tính đến 20/01/2022, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 233 triệu USD, chiếm 60,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,19 tỷ USD, chiếm 72% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 43,8 triệu USD, chiếm 9,9%.