15:48 07/12/2017

Sắp IPO hơn 219 triệu cổ phần Tổng công ty Sông Đà

Hà Anh

Vốn điều lệ dự kiến của Tổng công ty Sông Đà sau cổ phần hóa là 4.500 tỷ đồng

Hiện nay, Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà đang quản lý và sử dụng 4 lô đất trên địa bàn 2 tỉnh thành phố là Hà Nội và Hòa Bình.
Hiện nay, Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà đang quản lý và sử dụng 4 lô đất trên địa bàn 2 tỉnh thành phố là Hà Nội và Hòa Bình.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 25/12 tới, Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 219 triệu cổ phần, tương đương 48,82% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 4.500 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 229,5 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ. 822.000 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ dành để bán cho cán bộ công nhân viên và 219.678.000 cổ phần, tương đương 48,82% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua HNX.

Được biết, Tổng công ty Sông Đà tiền thân là Công trường Thủy điện Thác Bà, được thành lập năm 1961, với nhiệm vụ chính là xây dựng công trình thủy điện đầu tiên tại Việt Nam – Nhà máy Thủy điện Thác Bà. Năm 1995, Tổng công ty Sông Đà được thành lập lại theo mô hình Tổng công ty 90.

Tên tuổi của Tổng công ty Sông Đà gắn liền với các công trình thủy điện, công nghiệp và giao thông trọng điểm của đất nước như nhà máy thủy điện Thác Bà, Hòa bình, Trị An, Vĩnh Sơn, Yaly, Sê San; đường dây 500KV Bắc Nam, nhà máy giấy Bãi Bằng, nhà máy dệt Minh Phương, xi măng Bút Sơn, đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10,...

Hiện nay, Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà đang quản lý và sử dụng 4 lô đất trên địa bàn 2 tỉnh thành phố, trong đó có 3 lô đất tại thành phố Hà Nội, 1 lô đất tại tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích là 15.701 m2.

Doanh thu hoạt động kinh doanh của công ty đến chủ yếu từ mảng hoạt động xây dựng, chiếm trên 66% tổng doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng có đóng góp đáng kể, chiếm tỷ trọng trên 15% tổng doanh thu.

Công ty dự kiến doanh thu từ 2017 đến năm 2019 lần lượt đạt 1.964 tỷ, 2.400 tỷ và 2.900 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 116 tỷ, 207 tỷ và 216 tỷ đồng.