10:13 13/06/2011

Sắp xây dựng cảng phục vụ khai thác bauxite

Ngô Trang

Thủ tướng vừa cho phép UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện thu hồi đất, giao đất cho chủ đầu tư để triển khai xây dựng dự án cảng Kê Gà

Khu vực dự kiến sẽ xây dựng Cảng Kê Gà.
Khu vực dự kiến sẽ xây dựng Cảng Kê Gà.
Thủ tướng vừa cho phép UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện thu hồi đất, giao đất cho chủ đầu tư để triển khai xây dựng dự án cảng Kê Gà.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận phải xác định chính xác diện tích đất của dự án trên, đồng thời bổ sung diện tích đất vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Dự án cảng Kê Gà sẽ được xây dựng tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. Cảng có có chiều dài ven biển khoảng 2 km với tổng diện tích khoảng 366 ha, kể cả diện tích đất liền và diện tích mặt nước.

Theo kế hoạch, dự án cảng Kê Gà được chia thành 4 giai đoạn. Công suất bốc dỡ giai đoạn 1 sau 2 năm xây dựng sẽ đạt 3,5 triệu tấn/năm, đến năm 2020 sẽ hoàn tất cả 4 giai đoạn xây dựng với tổng công suất bốc dỡ được nâng lên khoảng 35 triệu tấn/năm.

Trước đó, để triển khai dự án này, UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định thu hồi, ngừng triển khai đối với 12 dự án du lịch nằm bên trong ranh giới cảng.

Theo định hướng của Chính phủ, mục tiêu của việc xây dựng cảng Kê Gà là nhằm rút ngắn cung đường, giảm chi phí vận chuyển hàng hoá của các dự án bauxite nhôm trong khu vực.

Vào tháng 8/2010, Chính phủ cũng đã thông qua khoản đầu tư ước tính khoảng 55.613 tỷ đồng cho tuyến đường sắt đa dụng  nhằm phục vụ ngành công nghiệp khai thác bauxite nhôm và phát triển kinh tế- xã hội của khu vực Tây Nguyên.