09:29 28/07/2010

Sớm đầu tư tuyến đường chuyên dụng cho dự án bauxite, alumin

Phó thủ tướng yêu cầu trong tháng 8 năm nay phải hoàn chỉnh phương án của tuyến đường vận chuyển khi chưa có cảng Kê Gà

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát tuyến giao thông vận tải sản phẩm alumin Lâm Đồng - Ảnh Chinhphu.vn
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát tuyến giao thông vận tải sản phẩm alumin Lâm Đồng - Ảnh Chinhphu.vn
Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ Tổ hợp bauxite - nhôm tỉnh Lâm Đồng và Alumin Nhân Cơ tỉnh Đắk Nông, việc đầu tư cảng Kê Gà và cải tạo, nâng cấp các tuyến đường bộ theo phương án vận tải đã được thống nhất là rất cần thiết và cần sớm được triển khai thực hiện.

Cùng với chỉ đạo trên, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải chỉ đạo Tổng Cục đường bộ Việt Nam khẩn trương kiểm tra, khảo sát về lưu lượng vận tải, trọng tải các tuyến, trên cơ sở đó lập phương án cụ thể việc cải tạo, nâng cấp đối với các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ thuộc tuyến đường bộ phục vụ nhu cầu vận tải cho 2 Dự án phát triển ngành công nghiệp nhôm nêu trên.

Trước mắt, Phó thủ tướng yêu cầu trong tháng 8 năm nay phải hoàn chỉnh phương án của tuyến đường vận chuyển khi chưa có cảng Kê Gà, trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kinh phí thực hiện.

Được biết, theo dự kiến phương án vận tải đường bộ phục vụ phát triển ngành công nghiệp nhôm trong giai đoạn chưa có cảng Kê Gà, sản phẩm của Tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng có thể xem xét, triển khai vận chuyển theo 2 tuyến.

Tuyến 1 đi từ tỉnh lộ 725 -QL20 - QL27 - QL1- cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), tổng chiều dài 220 km. Tuyến số 2 từ Tỉnh lộ 725 - QL20 - tỉnh lộ 769 - QL51 - cảng Gò Dầu (Đồng Nai). Sản phẩm từ Nhà máy Nhân Cơ sẽ đi theo tuyến QL14 - tỉnh lộ 741 - tỉnh lộ 747 - QL1 - QL51 - cảng Gò Dầu (Đồng Nai).

Giai đoạn sau khi có cảng Kê Gà, các cơ quan chuyên môn cũng đang kiến nghị một số phương án tuyến để đảm bảo cung độ vận tải sản phẩm bauxite ngắn, mức đầu tư hợp lý.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Công nghệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phải tiến hành rà soát cụ thể tiến độ thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến việc khai thác đồng bộ của 2 dự án, kiên quyết không để tình trạng lãng phí đầu tư do chậm tiến độ.

Đối với tuyến đường bộ, ngoài yêu cầu phải sớm triển khai đầu tư các tuyến đường chuyên dụng phục vụ riêng cho 2 nhà máy, còn phải đảm bảo kịp thời kinh phí phần nâng cấp các tuyến tỉnh lộ trong phương án được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Phó thủ tướng giao TKV nghiên cứu phương án kêu gọi đầu tư, hợp tác kinh doanh đối với việc đầu tư đoạn tuyến làm mới nối vào cảng Kê Gà.

Đối với cảng Kê Gà, Phó thủ tướng yêu cầu TKV chủ động xây dựng phương án kêu đầu tư từng giai đoạn cụ thể; lập kế hoạch đấu thầu của dự án để hoàn thành giai đoạn 1 cảng Kê Gà trong 2 năm, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thực hiện.

Quốc Hưng (Chinhphu.vn)