12:09 09/07/2021

SCB tăng vốn lên hơn 20.000 tỷ đồng

Minh Tú -

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh chứng khoán của SCB đạt hơn 1.600 tỷ đồng, doanh thu bảo hiểm cũng đạt gần 1.000 tỷ đồng; vốn điều lệ tăng hơn 20.000 tỷ đồng...

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh chứng khoán của SCB trong 6 tháng đạt  hơn 1.600 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh chứng khoán của SCB trong 6 tháng đạt  hơn 1.600 tỷ đồng.

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa chào bán thành công 478,8 triệu cổ phiếu ra công chúng, thu hút thêm 4.788 tỷ đồng nguồn vốn mới, nâng mức vốn điều lệ của Ngân hàng lên 20.020 tỷ đồng.

Đây là ngân hàng đầu tiên triển khai thành công phát hành mới cổ phần ra công chúng theo các quy định của Luật Chứng khoán mới (2019) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Số vốn điều lệ hơn 20.000 tỷ đồng giúp SCB đa dạng hóa cổ đông, củng cố năng lực tài chính, bổ sung vốn kinh doanh và cải thiện hiệu quả an toàn hoạt động.

 

SCB là ngân hàng đầu tiên triển khai thành công phát hành mới cổ phần ra công chúng theo các quy định của Luật Chứng khoán mới (2019) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động kinh doanh của SCB đạt kết quả khá khả quan. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 456 tỷ đồng, thu ngoài lãi  hơn 3.000 tỷ đồng. Tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng 6% so với đầu năm, đạt 670.749 tỷ đồng.

Trong các mảng kinh doanh, bảo hiểm là mảng có kết quả ấn tượng. Cụ thể, thu nhập từ dịch vụ đạt 1.310 tỷ đồng, tương đương 78% tổng thu nhập dịch vụ năm 2020, thì doanh số bảo hiểm đạt gần 1.000 tỷ đồng, đưa SCB trở thành ngân hàng đứng đầu thị trường, dẫn đầu tốc độ phát triển kinh doanh mảng Bancassurance.

Song song đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh chứng khoán cũng ghi nhận tăng trưởng, đạt  hơn 1.600 tỷ đồng. Hoạt động huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tiếp tục tăng trưởng mạnh với tỷ lệ 5,8% so với cuối năm 2020, đạt 612.375 tỷ đồng, trong đó tiền gửi từ dân cư chiếm 93,6%.

SCB cũng kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng, tập trung hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu được kiểm soát tốt, tỷ lệ lần lượt là 1,19% và 0,89%.

Với quy mô tài sản đạt 670.749 tỷ đồng, SCB tiếp tục duy trì vị thế Top 5 trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam và là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có tổng tài sản lớn nhất.