06:58 13/11/2020

SCIC đã nhận sở hữu 36% vốn tại Sabeco từ Bộ Công Thương

Hà Anh

SCIC đã nhận sở hữu cổ phần tại Sabeco từ Bộ Công Thương, ngày điều chỉnh có hiệu lực là ngày 04/11

9 tháng, doanh thu bia của SAB giảm từ 24.302 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 19.929 tỷ đồng.
9 tháng, doanh thu bia của SAB giảm từ 24.302 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 19.929 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) thông báo về việc điều chỉnh thông tin quyền sở hữu chứng khoán.

Theo đó, SCIC đã nhận sở hữu cổ phần tại Sabeco từ Bộ Công Thương, ngày điều chỉnh có hiệu lực là 04/11.

Bộ Công Thương sở hữu 36% vốn điều lệ Sabeco. Như vậy, sau giao dịch, 36% vốn điều lệ Sabeco này sẽ thuộc sở hữu của SCIC.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, SAB ghi nhận doanh thu đạt 20.096 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 3.403 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. SAB cho biết, doanh thu và lợi nhuận giảm là do đại dịch Covid-19 và Nghị định 100. Bên cạnh đó, Sabeco cũng đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Sabeco đã hoàn thành được 84% kế hoạch doanh thu và gần 105% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/9/2020, tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 900 tỷ so với hồi đầu năm còn 3.173 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm gần 250 tỷ, còn 6.640 tỷ đồng - trong đó: nợ ngắn hạn là 5.837 tỷ và dài hạn là gần 804 tỷ đồng; tổng tài sản cuối kỳ tăng 724 tỷ lên mức 27.686 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 1.000 tỷ lên 12.238 tỷ đồng.