06:00 20/06/2021

SSC xử phạt hàng loạt lãnh đạo và người liên quan do mua bán quên báo cáo

Hà Anh

Các cá nhân đó gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc NDN, Kế toán trưởng HAD, người có liên quan đến TCB...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX); bà Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (mã HAD-HNX); ông Triệu Quốc Hoàn, cổ đông lớn của CTCP Xi măng Phú Thọ (mã chứng khoán PTE-UPCoM); ông Nguyễn Văn Trung - là người có liên quan của bà Thái Hà Linh – Người được ủy quyền công bố thông tin của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (mã TCB-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) bị phạt 5 triệu đồng do đã bán 17.500 cổ phiếu NDN ngày 03/9/2020 nhưng không báo cáo HNX về việc dự kiến giao dịch.

Bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (mã HAD-HNX) bị phạt 25 triệu đồng do bà Duyệt đã bán 37.315 cổ phiếu HAD từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020 nhưng không báo cáo HNX về việc dự kiến giao dịch.

Ông Triệu Quốc Hoàn bị phạt 25 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể: từ ngày 04/9/2020 đến ngày 11/9/2020, ông Triệu Quốc Hoàn, cổ đông lớn của CTCP Xi măng Phú Thọ (mã PTE-UpCoM) đã bán 340.700 cổ phiếu PTE, dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% - giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 6% và ngưỡng 5%, khối lượng cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của PTE, tuy nhiên, HNX không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của ông Hoàn.

Ông Nguyễn Văn Trung là người có liên quan của bà Thái Hà Linh – Người được ủy quyền công bố thông tin của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (mã TCB-HOSE) bị phạt 50 triệu đồng đã thực hiện mua 70.000 cổ phiếu TCB (tương ứng với 700.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu TCB) ngày 23/3/2021 không đúng với đăng ký giao dịch (đăng ký mua 200.000 cổ phiếu TCB từ ngày 26/3/2021 đến ngày 22/4/2021).

Trước đó, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần (Hancorp) bị phạt 70 triệu đồng công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần (mã HAN-UpCoM) đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN về Báo cáo thường niên năm 2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2020.