06:17 18/11/2021

SSI lên kế hoạch chào bán hơn 497 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Hà Anh

Nếu phương án chào bán thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ mức 9.947 tỷ (đã bao gồm 10 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành) lên 14.921 tỷ đồng...

Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu SSI.
Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu SSI.

Ngày 17/11, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, SSI sẽ chào bán tối đa 497,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Giá chào bán là 15.000 đồng/CP. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là hơn 7.460 tỷ đồng.

Nếu thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ mức 9.947 tỷ (đã bao gồm 10 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành) lên 14.921 tỷ đồng.

Mục đích của việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

SSI cho biết, việc tăng vốn này là rất cần thiết do thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh từ đầu năm 2021 cả về quy mô, thanh khoản và số lượng nhà đầu tư. Đến cuối tháng 10/2021, VN-Index tăng 33,4%, thanh khoản thăng đột biến với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày 18,8 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với giá trị giao dịch trung bình năm 2020.

Theo dữ liệu từ VSD, số lượng nhà đầu tham gia cũng tăng mạnh với luỹ kế 10 tháng năm 2021 đã có gần 1,09 triệu tài khoản mở mới, tăng gần gấp ba lần số nở tài khoản mới của năm 2020 và cao hơn tổng số tài khoản đã được mở trong cả 4 năm từ 2017-2020 với chỉ có 1,03 triệu tài khoản.

Đến cuối tháng 10/2021, đã có hơn 3,86 triệu tài khoản giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam và dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ tại 60 công ty chứng khoán đạt gần 154 tỷ đồng tính đến cuối quý 3/2021, cao kỷ lục trong vòng 21 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch mới của HOSE (hệ thống KRX) cũng được kỳ vọng đưa vào hoạt động từ năm 2022, mở ra cơ hội cho phép triển khai nhiều sản phẩm mới như: bán chứng khoán chờ về, giao dịch T0, triển khai mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) giúp cho nhà đầu tư có thể không cần phải ký quỹ 100% tiền để mua chứng khoán như hiện nay mà chỉ cần ký quỹ 1 lượng nhỏ 10-20% giúp nhà đầu tư có đòn bẩy tốt hơn khi giao dịch chứng khoán.

Trước đó, tháng 9/2021, SSI đã phát hành gần 218,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó vốn điều lệ của SSI tăng lên gần 9.848 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SSI tăng 106,53% từ đầu năm từ vùng giá 18.200 đồng lên 62.700 đồng/cổ phiếu.