16:45 10/07/2015

SSI lý giải việc không mua được cổ phiếu quỹ

Hà Anh

SSI không mua được cổ phiếu quỹ là do giá thị trường của cổ phiếu cao hơn giá đăng ký mua lại tối đa đã công bố là 22.000 đồng/cổ phiếu

Kết thúc quý 2/2015, SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên cả hai 
sàn là HOSE với 12,24% thị phần và trên HNX là 8,53% thị phần.
Kết thúc quý 2/2015, SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên cả hai sàn là HOSE với 12,24% thị phần và trên HNX là 8,53% thị phần.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) thông báo công ty đã không mua được cổ phiếu quỹ nào như trong kế hoạch đề ra.

Theo đó, SSI lên kế hoạch mua mua tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh với giá mua theo thị trường từ ngày 10/6-9/7/2015. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại đến ngày 31/12/2014 để mua số cổ phần trên.

Tuy nhiên, kết thúc giao dịch SSI không mua được cổ phiếu quỹ như đã công ty. Theo SSI, nguyên nhân không mua được cổ phiếu quỹ là do giá thị trường của cổ phiếu cao hơn giá đăng ký mua lại tối đa đã công bố là 22.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại của SSI vẫn giữ nguyên tại con số 6.292 cổ phiếu. Hiện giá cổ phiếu SSI được giao dịch quanh mốc 26.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, kết thúc quý 2/2015, SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên cả hai sàn là HOSE với 12,24% thị phần và trên HNX với 8,53% thị phần.