23:37 21/10/2020

Sữa Mộc Châu bị phạt nặng vì những sai sót trong quá khứ

Bạch Huệ

Sau khi công bố lãi lớn, tăng trưởng 3 con số trong quý 3 năm nay, Sữa Mộc Châu dính án phạt nặng

Sữa Mộc Châu đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ niêm yết trên UpCoM
Sữa Mộc Châu đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ niêm yết trên UpCoM

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 678 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

Cụ thể, Uỷ ban Chứng khoán phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Sữa Mộc Châu đã báo cáo Uỷ ban Chứng khoán không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Sữa Mộc Châu cũng bị phạt 350 triệu đồng theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108 được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. 

Cụ thể, Sữa Mộc Châu được Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng từ ngày 9/9/2008. Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. 

Sữa Mộc Châu bị phạt thêm 125 triệu đồng theo quy định tại tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán  Năm 2019, công ty thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 115 ngày 30/6/2019 để tăng vốn điều lệ từ 568 tỷ đồng lên 668 tỷ đồng nhưng không đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán theo quy định. 

Tổng mức phạt của Sữa Mộc Châu là 545 triệu đồng. Đây đều là những sai sót của Mộc Châu trong những năm trước khi chưa chính thức về tay Vinamilk. 

Sữa Mộc Châu cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 ghi nhận doanh thu 774,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 102,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 13,7% và 113% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 19,4% lên 34,6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.141 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 208 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,8% và 69% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Sữa Mộc Châu đã vượt 33% kế hoạch cả năm. 

Hội đồng quản trị Sữa Mộc Châu mới đây đã thông qua Nghị quyết thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu lên sàn UpCOM. Thời gian giao dịch dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và công bố thông tin theo quy định nhưng không muộn hơn ngày 30/3/2021. 

Trước khi niêm yết, Mộc Châu cũng có kế hoạch tăng vốn bằng cách chào bán 39 triệu cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược gồm GTN Foods và Vinamilk. Giá phát hành dự kiến 30.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thu về tương ứng đạt 1.176 tỷ đồng. 

Số tiền thu về sẽ được dùng để đầu tư trang trại bò sữa quy mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái, nâng cấp trang trại hiện hữu lên 2.000 con và đầu tư cho dây chuyền sản xuất sữa nước, xây nhà máy mới. Tổng vốn đầu tư cho các dự án này là 1.600 tỷ đồng.