12:59 06/05/2011

TAG phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:4

Minh Hà

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG) sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:4

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 18/5 là ngày giao dịch không hưởng, ngày 18/5 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX).

Theo đó, TAG sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:4 (10 cổ phần được nhận 4 cổ phần mới). Vốn điều lệ mới của công ty kể từ ngày 16/3/2011 là 58.011.480.000 đồng.

Ngày 20/4 tới, công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, số 1174 Đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Được biết, doanh thu bán hàng quý 1/2011 của TAG đạt 402 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ (279,22 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế đạt 19,23 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước (11,11 tỷ đồng) và bằng 26% kế hoạch năm; Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.486 đồng.