09:44 28/02/2021

Tăng miệt mài, RIC kịch trần phiên thứ 30 liên tiếp

Thuỷ Tiên

Cổ phiếu RIC vẫn là tâm điểm khi ghi nhận phiên tăng kịch trần thứ 30 liên tiếp kể từ ngày 11/1 đến nay. Đáng chú ý, thanh khoản mã này đang tăng dần sau mỗi phiên

ádas - Ảnh 1.

ádas - Ảnh 2.

ádas - Ảnh 3.

ádas - Ảnh 4.

ádas - Ảnh 5.

ádas - Ảnh 6.

ádas - Ảnh 7.

ádas - Ảnh 8.

ádas - Ảnh 9.