16:05 06/10/2021

Thái Bình gỡ vướng tại các khu đất quy hoạch dân cư

Thanh Xuân

UBND tỉnh Thái Bình vừa có cuộc họp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về kết quả kiểm tra các khu đất quy hoạch dân cư được phê duyệt nhưng còn vướng mắc, chưa hoàn thiện hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh....

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đã phối hợp với  sở, ngành, các huyện tổ chức kiểm tra hiện trạng những khu đất có diện tích dưới 3ha nhưng còn vướng mắc.

Theo đó, khi xem xét thực địa 73 khu đất thì có 38 khu đất bảo đảm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2553/UBND-NNTNMT ngày 22/6/2021 về việc thực hiện quy hoạch khu dân cư, 14 khu đất đã thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và 21 khu đất chưa thu hồi đất, chưa giải phóng mặt bằng.

Căn cứ tình hình thực tế trên, nhiều giải pháp đã được đưa ra tại cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, việc thực hiện quy hoạch dân cư, tạo nguồn thanh toán xây dựng cơ bản là rất cần thiết nhưng quá trình thực hiện phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương của Tỉnh ủy.

Đối với 38 khu đất thống nhất quan điểm cho xử lý quy hoạch. Đối với 14 khu đất đã triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng trước thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05/TU ngày 18/3/2019 thống nhất hoàn thiện; 21 khu đất còn điều kiện mở rộng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát lại lần cuối.

Trên cơ sở các khu đất đủ điều kiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện đẩy nhanh thủ tục để hoàn thiện hồ sơ chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, danh mục đất lúa. Khi đấu giá xong, các địa phương phải ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản, giao Chủ tịch UBND các huyện quản lý chặt chẽ nguồn tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Về chủ trương huy động nguồn lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư nhằm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Còn Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 50-KL/TU ngày 28/02/2019 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019. Trên cơ sở đó đề xuất việc thực hiện xây dựng nhà ở khu dân cư mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Đánh giá tiềm năng bất động sản ở Thái Bình, các chuyên gia cho rằng, tốc độ đầu tư sẽ tăng nhanh chóng. Việc nhiều doanh nghiệp lớn đổ vốn về đây chắc chắn sẽ góp phần tạo ra sự sôi động cho bất động sản Thái Bình, giúp địa phương này sớm “bứt tốc” trong thời gian tới