16:26 14/09/2022

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thành phố Biên Hòa

Thanh Xuân

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại đây, đại diện đơn vị tư vấn cho biết TP.Biên Hòa là một trong những trung tâm công nghiệp, văn hóa, thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ và đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng TP.HCM, vùng Đông Nam bộ, là một trong 3 cực của tam giác tăng trưởng TP.HCM - Biên Hòa -Vũng Tàu.

Sau khi Đồ án “Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 2302/QĐ-UBND, công tác quản lý và triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.Biên Hòa đã có những chuyển biến tích cực. Song bên cạnh đó vẫn bộc lộ một số bất cập. Vì vậy việc điều chỉnh quy hoạch TP.Biên Hòa để đáp ứng yêu cầu thực tế là cần thiết.

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp lập điều chỉnh quy hoạch chung TP. Biên Hòa bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố có tổng diện tích tự nhiên là 263,62km2; dân số là 1.119.190 người (năm 2021). 

Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa nhằm mục tiêu chuyển đổi mô hình phát triển thành phố từ “đô thị công nghiệp” sang mô hình “đô thị dịch vụ”, “đô thị hài hòa, đô thị đáng sống”; Phát triển thành phố bền vững dựa trên 3 lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường, với các mục tiêu cụ thể: trở thành một thành phố thịnh vượng, năng động, có sức cạnh tranh cao trên bình diện vùng, quốc gia và quốc tế; xanh, thông minh và có bản sắc văn hóa đặc trưng. Bên cạnh đó, điều chỉnh quy hoạch còn nhằm tạo cơ sở để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Đồng Nai.

TP.Biên Hòa được điều chỉnh quy hoạch với tính chất là đô thị tổng hợp cấp vùng loại I, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, khoa học kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai và có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Đồng thời là một trong các trung tâm công nghiệp, văn hóa, thương mại dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ và đào tạo; đầu mối giao lưu quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ…

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia, thành viên Hội đồng đã đề nghị đơn vị tư vấn xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện quy hoạch phù hợp quy định pháp luật hiện hành; làm rõ hơn sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa; rà soát, loại bỏ các văn bản, quy định liên quan nhưng đã hết hiệu lực…

Kết luận hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Thu Hằng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tư vấn tiếp thu, sớm hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ và các hồ sơ tài liệu cần thiết để UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.