19:35 25/08/2022

Tháng 10 trình Chính phủ dự thảo nghị định sử dụng xe ô tô công, kiên quyết chống lãng phí

Trâm Anh -

Dự thảo nghị định mới quy định về tiêu chuẩn, định mức, kinh phí sử dụng xe ô tô công sẽ được khẩn trương trình Chính phủ vào tháng 10 tới đây. Trong đó, sẽ quán triệt việc chống lãng phí trong quản lý, sử dụng xe ô tô công...

Cần đảm bảo tối đa hóa mục đích sử dụng và tần suất sử dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công.
Cần đảm bảo tối đa hóa mục đích sử dụng và tần suất sử dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa chủ trì cuộc họp với các tổng cục, một số đơn vị trực thuộc bộ lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (Nghị định số 04).

Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô. Từ đó, đảm bảo tối đa hóa mục đích sử dụng và tần suất sử dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô.

 

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, phối hợp các đơn vị trong bộ, các bộ, ngành địa phương khẩn trương triển khai nhằm kịp hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ vào tháng 10/2022 tới.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ cơ bản đồng tình, thống nhất cao với các nội dung đề xuất sửa đổi tại dự thảo (lần 2) Nghị định thay thế Nghị định số 04 do Cục Quản lý công sản chủ trì xây dựng.

Bên cạnh đó, các thành viên tham dự cuộc họp cùng thảo luận, góp ý kiến về một số nội dung cần sửa đổi, hoàn thiện thêm tại dự thảo như: tên gọi của dự thảo; định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; tiêu chí, cách thức xác định xe ô tô chuyên dùng; mức giá mua xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung; phương thức quản lý xe ô tô…

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, khẳng định rằng việc xây dựng dự thảo nghị định luôn quán triệt quan điểm tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô.

Bởi xe ô tô cũng như các tài sản khác như trụ sở làm việc, máy móc thiết bị… là cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết để phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội. Sự phù hợp của tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao sự chủ động của đơn vị chủ trì, sự phối hợp của các đơn vị liên quan trực thuộc bộ. Các nội dung tại dự thảo nghị định về cơ bản giải quyết các vướng mắc đang đặt ra. Đồng thời, đề nghị Cục Quản lý Công sản tiếp tục tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn chỉnh dự thảo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp.

Theo Thứ trưởng, về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ các chức danh cần bám sát Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Ngoài ra, "cần tính toán mức giá mua xe đảm bảo khả thi, mang tính lâu dài, ổn định", Thứ trưởng lưu ý.

Sau khi hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính sẽ lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Thời gian qua, không ít vụ việc sử dụng xe công vào việc tư gây bất bình trong đời sống xã hội. Những sự việc dùng xe công đi lễ chùa, đi đám cưới, dùng vào việc riêng… liên tục bị phát hiện. 

Xe công cũng được xem là một loại tài sản công, vì vậy, đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng không được mượn, sử dụng xe công vào mục đích cá nhân.

Việc sử dụng tài sản công không đúng mục đích, cụ thể là xe công (xe  ô tô), sẽ nằm ở khung phạt cao nhất trong các loại tài sản công là từ 10 - 20 triệu đồng, nhằm giảm bớt và chấn chỉnh tình trạng sử dụng xe công sai mục đích. Ngoài ra, những cán bộ có hành vi sử dụng xe công vào việc riêng còn phải đối mặt với các hình thức kỷ luật, khiển trách tại cơ quan làm việc.