06:00 11/05/2022

Kiên quyết xử lý lãng phí trong quản lý và sử dụng xe ô tô công

Trâm Anh -

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô ngay trong tháng 10, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ô tô công...

Phó Thủ tướng đề nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quản lý tài sản công là xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước.
Phó Thủ tướng đề nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quản lý tài sản công là xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo trên phải trình Chính phủ trong tháng 10/2022 theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó, cần bảo đảm lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; các giải pháp chính sách tại dự thảo Nghị định cần xử lý, tháo gỡ dứt điểm các tồn tại, hạn chế, bất cập.

Đồng thời, không để tiếp tục phát sinh vướng mắc, bất cập trong quản lý tài sản công là xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước.

 

“Bảo đảm chấp hành nghiêm chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ô tô công, nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ, địa phương gắn với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước”.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Thời gian qua, không ít vụ việc sử dụng xe công vào việc tư gây bất bình trong đời sống xã hội. Những sự việc dùng xe công đi lễ chùa, đi đám cưới, dùng vào việc riêng… liên tục bị phát hiện. 

Xe công cũng được xem là một loại tài sản công, vì vậy, đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng không được mượn, sử dụng xe công vào mục đích cá nhân.

Đối với cá nhân, tổ chức sử dụng xe công vào việc riêng, hay được quy định trong luật là hành vi giao, sử dụng tài sản công không đúng mục đích như sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh không có tiêu chuẩn; sử dụng xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn sử dụng xe mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao, sử dụng xe ô tô vào mục đích cá nhân... sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tùy theo mức độ vi phạm.

Việc sử dụng tài sản công không đúng mục đích, cụ thể là xe công (xe  ô tô), sẽ nằm ở khung phạt cao nhất trong các loại tài sản công là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Quy định này được kỳ vọng nhằm giảm bớt và chấn chỉnh tình trạng sử dụng xe công sai mục đích.

Ngoài ra, những cán bộ có hành vi sử dụng xe công vào việc riêng còn phải đối mặt với các hình thức kỷ luật, khiển trách tại cơ quan làm việc. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tích thi đua của người cán bộ như việc cắt thưởng, cắt thi đua, chậm lên lương, …thậm chí làm họ mất cơ hội được xét tuyển, bổ nhiệm vào những vị trí cao hơn.