16:10 28/12/2021

Kiến nghị xử lý hơn 60.000 tỷ đồng sau thanh tra, chống thất thoát tài sản công, hoàn thuế

Trâm Anh -

Năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ kiến nghị xử lý tài chính hơn 60.341 tỷ đồng...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 28/12, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra tài chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo trên, trong năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ thực hiện 75.254 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra hơn 1 triệu hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 13.413 vụ. 

Từ đó, kiến nghị xử lý tài chính 60.341 tỷ đồng; trong đó, kiến nghị thu hồi nộp 13.410 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 43.741 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3.189 tỷ đồng. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước lên đến 11.584 tỷ đồng.

 

Năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính thu nộp ngân sách nhà nước 850 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 250 triệu đồng; thu quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp 4.054 tỷ đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 4 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán kinh phí 85 tỷ đồng; giảm lỗ 570 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 553 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra thực hiện nộp ngân sách nhà nước 563 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2021, Thanh tra bộ tổng hợp kết quả của 21 kết luận thanh tra, kết quả kiểm tra, bao gồm 12 cuộc năm 2020 chuyển sang và 09 cuộc thanh tra năm 2021, kiến nghị xử lý tài chính 6.118 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các đơn vị chủ động trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2021, không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2021 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp nằm trong vùng có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, cũng chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra và xem xét phân tích rủi ro, báo cáo cơ quan quan cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Theo đó, các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính thực hiện rà soát, trình Bộ ban hành quyết định không thực hiện 103 cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2021.

Đồng thời, hệ thống thanh tra tài chính chủ động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra, đổi mới cách thức làm việc, thực hiện đúng yêu cầu phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho rằng, mặc dù năm 2021, số lượng các cuộc thanh tra ngành tài chính số lượng giảm nhiều nhưng số lượng phát hiện vi phạm lại lớn. Qua đó cho thấy việc thanh tra, kiểm tra theo phương pháp mới có hiệu quả, đây có thể coi là kinh nghiệm để triển khai cho năm tiếp theo.

 

"Lực lượng Thanh tra có vai trò rất quan trọng, là cánh tay đắc lực của Bộ trong việc uốn nắn, sửa chữa những tư tưởng, hành vi lệch lạc trong công tác tài chính. Phải xây dựng thanh tra thành lực lượng mạnh để quản lý tốt các mặt công tác trong ngành. Đội ngũ thanh tra vừa có đạo đức, bản lĩnh công vụ, dám từ chối những hành vi hối lộ, đồng thời phải có năng lực chuyên môn, phương pháp tổ chức công tác tốt".

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả công tác của Thanh tra Bộ Tài chính. 

Bộ trưởng cho rằng cần phải đào tạo đội ngũ Thanh tra liêm chính, bản lĩnh.

Cán bộ, công chức khi tiến hành thanh tra cần tuân thủ các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra, bao che cho đối tượng thanh tra.

Phương pháp thanh tra phải luôn luôn đổi mới đáp ứng được yêu cầu của thực tế.

Theo Bộ trưởng, công tác thanh tra năm 2022 cần rà soát, tập trung kiểm tra các vấn đề dễ thất thoát như hoàn thuế, tài sản công, thiết bị y tế… tăng cường thanh tra hành chính trong ngành.