14:28 15/08/2022

Tháng 7, HAG báo lãi tăng 25% so với tháng trước

Hà Anh

HAG vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh giá xuất khẩu chuối chưa tăng cao như kỳ vọng, vẫn duy trì quanh mức thấp nhất trong năm từ 6,5 - 8,5 USD/thùng và giá bán heo bình quân đạt gần 62.000 đồng/kg.

HAG cho biết, giá bán heo hiện nay đà đang tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch của công ty, kèm theo đó là sản lượng heo xuất bán trong thời gian tới dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng đà tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2022.
HAG cho biết, giá bán heo hiện nay đà đang tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch của công ty, kèm theo đó là sản lượng heo xuất bán trong thời gian tới dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng đà tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2022.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh giá xuất khẩu chuối chưa tăng cao như kỳ vọng, vẫn duy trì quanh mức thấp nhất trong năm từ 6,5 - 8,5 USD/thùng và giá bán heo bình quân đạt gần 62.000 đồng/kg.

Cụ thể: trong tháng 7/2022, HAG xuất chuồng 23.432 con heo thịt và 28.986 tấn trái cây - trong đó: chuối xuất khẩu đạt 18.687 tấn; chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc đạt 10.299 tấn.

Theo đó, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 393 tỷ đồng - trong đó: ngành chăn nuôi đạt 145 tỷ đông; ngành cây ăn trái đạt 186 tỷ đồng và ngành phụ trợ đạt 62 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng 6/2022.

Đến cuối tháng 7, Hoàng Anh Gia Lai đã xuất ra thị trường 105.961 con heo thịt và gần 139.000 tấn cây ăn trái, trong đó, có 38.537 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc. Lũy kế 7 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.260 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 657 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm.

Mới đây, căn cứ theo Quyết định số 224/QĐ-SGDHCM ngày 20/4/2021 của HOSE về việc chuyển cổ phiếu HAG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát với lý do lợi nhuận sau thuế của cố đông công ty mẹ năm 2020 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 là số âm.

Tuy nhiên, căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 đã công bố ngày 30/7/2022, tính tới thời điểm này Công ty đã tạm thời khắc phục được nguyên nhân chứng khoán cùa Công ty bị đưa vào diện kiêm soát với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 đạt 522 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2022: - 3.946 ty đồng.

Bên cạnh đó, công ty cho biết với các yếu tố thuận lợi sau đây, Công ty tin tưởng sẽ đem lại nhiều kết quả khả quan như: giá bán chuối của Công ty chuẩn bị vào chu kỳ giá cao nhất trong năm bẳt đầu từ tháng 9 hàng năm;

Giá bán heo hiện nay đà đang tăng 20% so với mức giá lập kế hoạch của công ty, kèm theo đó là sản lượng heo xuất bán trong thời gian tới dự kiến tăng gấp đôi so với sản lượng đà tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2022. Với dự báo này, Công ty dự kiến sẽ sớm đạt được kế hoạch lợi nhuận đã đề ra cho năm 2022 là 1.120 tỷ đồng và thậm chí vượt kế hoạch từ 20% - 30%.

Hiện HAG hoàn thiện 9 cụm chuồng trại để duy trì nuôi hơn 27.000 con heo nái sinh sản và 600.000 con heo thịt xuất chuồng mỗi năm.

Giá cổ phiếu của HAG hôm nay tiếp tục tăng mạnh trên 4% so với tham chiếu và giao dịch quanh mức 12.450 đồng/cổ phiếu.