13:48 20/07/2021

SHS lãi quý 2/2021 tăng 41%, ghi nhận giảm giá trị tài sản tài chính sau khi đánh giá lại

Kiều Linh -

Dư nợ cho vay margin của SHS thời điểm cuối quý 2 đạt mức 4.333 tỷ đồng, tăng 143% so với đầu năm và tăng 82% so với cuối quý 1...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 594 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL 252,8 tỷ đồng, tăng 41,5% so với quý 2/2020. Doanh thu môi giới trong quý đạt 145,7 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Dư nợ cho vay margin cuối quý 2 đạt mức 4.333 tỷ đồng, tăng 143% so với đầu năm và tăng 82% so với cuối quý 1, nhờ đó lãi từ hoạt động margin đạt 161,6 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí hoạt động đạt mức 148,8 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 309 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.188 tỷ đồng, tăng 51% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 580 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ và hoàn thành 96% mức kế hoạch cả năm.

Đáng lưu ý, trong khi đa phần các công ty chứng khoán đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh đều ghi nhận phần lãi từ chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ thì chứng khoán SHS ngược lại.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ FVTPL ghi nhận 252,8 tỷ đồng, tăng 41,5% so với quý 2/2020 chủ yếu nhờ lãi đã bán các tài sản tài chính đạt 300 tỷ đồng (tức là lãi đã bán các cổ phiếu danh mục tự doanh); cổ tức và tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL 10,4 tỷ đồng giảm mạnh so với quý 2/2020.

Trong khi đó, chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính lại ghi nhận giảm 58 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước tăng 47,6 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến hết quý 2, SHS ghi nhận giảm từ chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính 111 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lãi 156 tỷ đồng.

Doanh thu trong quý 2/2021 của SHS.
Doanh thu trong quý 2/2021 của SHS.

Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, khoản mục này được ghi là sẽ có thuyết minh chi tiết tại số 7.452. Tuy nhiên, trong phần thuyết minh chi tiết lại chỉ thuyết minh số 7.451 và 7.453 (lãi từ bán cổ phiếu danh mục tự doanh và cổ tức), không có bất kỳ thuyết minh nào về 7.452.

Khoản chênh lệch tăng/giảm do đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL theo giá thị trường có thể tác động phần nào đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Đơn cử, như tại SHS, lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận 300 tỷ đồng, tuy nhiên, do phần chênh lệch này giảm mạnh 58 tỷ đồng dẫn đến lãi từ các tài sản tài chính trong kỳ còn 252,8 tỷ đồng.