18:51 16/11/2021

Thanh Hóa: Dự kiến đấu giá 910,45 ha đất vào năm 2022

Thanh Xuân

Với tổng số tiền sử dụng đất thu được khoảng 21.037,18 tỷ đồng, sau khi trừ giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật còn lại 12.225,64 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 4510/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022; danh mục dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh này dự kiến sẽ đấu giá 822 dự án với tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 910,45 ha; tổng số tiền sử dụng đất thu được khoảng 21.037,18 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật còn lại 12.225,64 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại danh mục dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá có 6 cơ sở nhà đất với tổng diện tích đất là 35.194,4 m2, giá trị quyền sử dụng đất là hơn 295,2 tỷ đồng, tổng diện tích sàn sử dụng nhà là 11.648,5 m2.

Cụ thể, Trung tâm phát triển quỹ đất có 5 dự án với tổng diện tích là 10,8 ha; tiền sử dụng đất thu được khoảng 376,7 tỷ đồng. Bao gồm:

Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Đức Lợi, phường Đông Hải, TP. Thanh Hoá; Dự án Khu dân cư HĐ-02 thuộc khu dân cư Trường đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hoá; Khu đô thị mới phường Đông Hương, TP. Thanh Hoá; Dự án nhà ở khu đất hỗn hợp E.HH thuộc khu đô thị Đông Hải, phường Đông Hải, TP. Thanh Hoá; Khu đất thu hồi của Công ty CP khai thác chế biến khoáng sản xuất khẩu Thanh Hoá, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh.

Tiếp đó, TP. Thanh Hóa dự kiến đấu giá 38 dự án, bao gồm 34 dự án chuyển tiếp năm 2021 và 4 dự án mới, tổng diện tích đấu giá là 193,01. Số tiền sử dụng đất dự kiến thu được 2.300 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu là khu dân cư, khu xen cư, xen kẹt tại các phường Long Anh, Quảng Phú, Quảng Thành, Hoằng Đại, Đông Vinh...

TP. Sầm Sơn có 49 dự án gồm 44 dự án chuyển tiếp và 5 dự án mới với tổng diện tích quy hoạch 190,52 ha; tổng diện tích đấu giá là 62,71. Số tiền dự thu đất năm 2022 khoảng 3.111 tỷ đồng. 

Các dự án này chủ yếu là khu dân cư, xen cư, tái định cư, khu đô thị tại phường Trường Sơn, Trung Sơn, Quảng Tiến, Quảng Châu, Quảng Thọ... Một số dự án nổi bật là Trung tâm hành chính TP. Sầm Sơn (Khu dân cư đô thị Trung tâm hành chính TP. Sầm Sơn) 26,7 ha; Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông 30 ha; Khu nhà ở thấp tầng 773 11,86 ha; Khu đô thị sinh thái ven Sông Mã 9 ha...

Còn tại thị xã Bỉm Sơn có 3 dự án 10,49 ha; thu về 153,9 tỷ đồng. Huyện Đông Sơn có 80 dự án gồm 65 dự án chuyển tiếp và 15 dự án mới; tổng diện tích 253,63 ha; tổng diện tích đấu giá là 119,5 ha; dự kiến thu 1.716 tỷ đồng.

Huyện Thiệu Hóa có 93 dự án, diện tích 156,19 ha, thu về 3.231 tỷ đồng. Ngoài ra còn 23 dự án 73,5 ha tại huyện Quảng Xương; thu về 570 tỷ đồng. Huyện Hoằng Hóa dự kiến đấu giá 113 dự án gồm 69 dự án chuyển tiếp và 44 dự án mới quy mô 273,71 ha; diện tích đấu giá 196,89 ha; thu về 2.953 tỷ đồng...

Với kế hoạch như trên, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa được yêu cầu khẩn trương rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án, phải đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá...