09:00 21/07/2022

Thành phố Thanh Hóa thành lập Ban quản lý dự án

Thiên Anh -

UBND TP Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa và các quyết định bổ nhiệm cán bộ...

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố trao quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng thành phố Thanh Hóa
Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố trao quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng thành phố Thanh Hóa

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND thành phố Thanh Hóa, có chức năng làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách khi được giao.

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, người quyết định đầu tư xem xét, quyết định, giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể. Tiếp nhận và quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, của Ban Quản lý dự án quy định và thực hiện các chức năng khác khi được người quyết định thành lập Ban Quản lý dự án và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Quản lý dự án theo quy định của pháp luật. Bàn giao công trình xây dựng cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư. Tham gia các hoạt động xây dựng theo ngành nghề phù hợp với năng lực được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng.

Tại lễ công bố, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa và ông Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thành phố Thanh Hóa đã trao quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa. Trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hưng -  Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa. Trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Hoài Bắc - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trịnh Huy Triều - Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhấn mạnh Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư có cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động về cơ bản là tương đồng nhau. Vì vậy, các đơn vị có sự trùng lặp khi thực hiện nhiệm vụ được giao, bộ máy công kềnh, không phát huy được hiệu quả hoạt động. Để khắc phục sự chồng chéo và tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm số phòng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của các đơn vị, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 6398 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa.

Chủ tịch thành phố Trịnh Huy Triều phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch thành phố Trịnh Huy Triều phát biểu tại hội nghị

Nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa là rất nặng nề, vì vậy ngay sau lễ công bố, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động cần khẩn trương thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao về nhân sự, hồ sơ, tài liệu, tài chính và kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức, bảo đảm không bị gián đoạn trong hoạt động và thực thi nhiệm vụ. Xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng nhân lực, năng lực tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa, đồng thời khẳng định các đồng chí trong Ban giám đốc sẽ nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến việc thành lập các Ban quản lý dự án, tháng 6/2022, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị thông qua Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa. Theo đó, sau sát nhập, danh xưng thành phố Thanh Hóa sẽ thay đổi.

Về việc nhập các đơn vị trực thuộc thành phố Bí thư thành ủy TP Thanh Hóa ông Lê Anh Xuân đề xuất đối với các Ban quản lý dự án, Ban Giải phóng mặt bằng nên để 5 năm sau mới sáp nhập bởi các Ban này có quy mô rất lớn lại đang quản lý nhiều dự án, tài sản, tiền bạc của Nhà nước nên cần phải có thời gian hoàn thành trước khi sáp nhập với nhau.