22:58 06/09/2010

Thêm 106 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố thông tin về tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tháng 8/2010

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố thông tin về tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tháng 8/2010.

Theo đó, riêng trong tháng 8/2010, đã có thêm 106 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 25 tổ chức và 81 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Tính đến ngày 31/8/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 14.502 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 1.360 nhà đầu tư tổ chức và 13.142 nhà đầu tư cá nhân.