08:23 20/07/2016

Thêm 5 tỉnh thành chính thức có lãnh đạo khóa mới

Bảo Quyên

Chủ tịch, phó chủ tịch UBND Tp.HCM, Hà Nam, Bắc Giang, Quảng Ngãi và Đăk Nông khóa 2011 - 2016 tiếp tục tái cử

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử chủ tịch, phó chủ tịch UBND 5 tỉnh thành.<br>
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử chủ tịch, phó chủ tịch UBND 5 tỉnh thành.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 là Tp.HCM, Bắc Giang, Hà Nam, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

Cụ thể, đối với Tp.HCM, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Lê Thanh Liêm, ông Lê Văn Khoa, ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Huỳnh Cách Mạng và bà Nguyễn Thị Thu.

Với tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Linh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Lại Thanh Sơn, ông Dương Văn Thái, ông Lê Ánh Dương và bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Với tỉnh Hà Nam, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Trương Minh Hiến, ông Vũ Đại Thắng, ông Bùi Quang Cẩm.

Với tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Bốn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Trần Xuân Hải, ông Cao Huy, ông Trương Thanh Tùng và bà Tôn Thị Ngọc Hạnh.

Với tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 là các ông Đặng Văn Minh, Phạm Trường Thọ cũng được phê chuẩn chức Phó chủ tịch khóa mới. Ông Đặng Ngọc Dũng, Bí thư Huyện ủy Sơn Hà cũng có tên trong danh sách phê chuẩn Phó chủ tịch UBND tỉnh.