16:55 12/11/2021

Thêm chứng khoán Bảo Việt điều chỉnh tăng mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2021

Thu Minh -

BVS điều chỉnh mục tiêu doanh thu tăng 33% lên lên 880 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ 133 tỷ lên 202 tỷ đồng, tương đương mức tăng 52%...

Chứng khoán Bảo Việt (BVS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, căn cứ vào kết quả hoạt động và tình hình thị trường trong 10 tháng đầu năm. Theo đó, BVS điều chỉnh mục tiêu doanh thu tăng 33% lên lên 880 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ 133 tỷ lên 202 tỷ đồng, tương đương mức tăng 52%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BVSC ghi nhận doanh thu gấp đôi lên 784 tỷ đồng. Hoạt động môi giới đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu với gần 335 tỷ, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Theo sau là lãi từ khoản cho vay và phải thu gấp đôi lên 240 tỷ đồng. Mảng kinh doanh chủ lực khác là lãi từ tài sản tài chính FVTPL cũng tăng trưởng 21%, đem về gần 150 tỷ.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 185 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch điều chỉnh, công ty chứng khoán đã hoàn thành 89% mục tiêu về doanh thu và 91% chỉ tiêu lợi nhuận.

Kế hoạch kinh doanh mới của BVS.
Kế hoạch kinh doanh mới của BVS.

Mới đây, HĐQT công ty vừa thông qua 12/10 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện là ngày 20/10.

Với hơn 72,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, BVSC sẽ chi gần 58 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Riêng Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) dự kiến nhận gần 35 tỷ đồng với tỷ lệ sở hữu 59,9% tại BVSC.

Trước đó, cũng có hàng loạt các công ty chứng khoán điều chỉnh mục tiêu kinh doanh so với kế hoạch đề ra. Chẳng hạn như VND, điều chỉnh kế hoạch doanh thu hoạt động từ 2.556 tỷ đồng lên 3.951 tỷ đồng, tăng 155% so với kế hoạch đề ra đầu năm 2021. Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, tăng 182% so với kế hoạch đầu năm. 

APG quyết định điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021 lên 140 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với kế hoạch đề ra đầu năm và lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, tăng 57%.

Công ty chứng khoán SmartInvest (ASS - UpCOM) mới đây cũng điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế lên 200 tỷ đồng, gấp 42 lần chỉ tiêu đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên là hơn 4,8 tỷ đồng.

Tại Chứng khoán Trí Việt TVB, sau 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 163 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm. Trong tháng 8, công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1.067 tỷ đồng và có thể vượt kế hoạch kinh doanh điều chỉnh với mức lợi nhuận dự kiến đạt 350 tỷ đồng.