13:09 11/11/2021

Nhiều công ty chứng khoán bị khiển trách vì lỗi giao dịch

An Nhiên -

Hàng loạt các công ty chứng khoán trong thời gian gần đây bị Trung tâm lưu ký chứng khoán khiển trách vì sửa lỗi giao dịch...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 09/11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có văn bản khiển trách đối với 3 thành viên lưu ký gồm: Chứng khoán SSI (SSI), Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) và Chứng khoán BSC (BSI).

Theo đó, VSD khiển trách SSI và HSC do trong tháng 10/2021 đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đối với BSC, Công ty chứng khoán này bị khiển trách do trong tháng 10/2021 đã nhập sai lệnh tự doanh dẫn tới phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán.

Theo đó, VSD yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch hoặc phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán.

Nhiều công ty chứng khoán bị khiển trách vì lỗi giao dịch - Ảnh 1

Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cũng đã có loạt quyết định khiển trách đối với một số công ty chứng khoán trong tháng 7/2021. VSD khiển trách 3 công ty chứng khoán là CTCP Chứng khoán VPS (VPS), CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCSC), CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) do có nhiều lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Trong đó, Chứng khoán SSI và Chứng khoán VPS đã có lần lượt 7 và 6 lần sửa lỗi giao dịch trong tháng 7.

Mặt khác, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cũng bị khiển trách do nhập sai lệnh tự doanh dẫn tới phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán.