22:16 07/04/2016

Thêm hai dự án sân golf được vào quy hoạch

Bảo Anh

Dự án sân golf Nam Hội An và dự án sân golf Hải Phòng Sakura Golf Club được bổ sung vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020

Cả nước hiện đang có 58 sân golf đã đi vào hoạt động.<br>
Cả nước hiện đang có 58 sân golf đã đi vào hoạt động.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung dự án sân golf Nam Hội An và dự án sân golf Hải Phòng Sakura Golf Club vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Cụ thể, dự án sân sân golf Nam Hội An có diện tích 142,9 ha, qui mô 36 lỗ tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Dự án sân golf Hải Phòng Sakura Golf Club tại xã Trường Thành và An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo việc triển khai dự án sân golf Nam Hội An và dự án sân golf Hải Phòng Sakura Golf Club theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến hết 2015, toàn quốc có 58 sân golf thuộc 24 tỉnh, thành, và đang sử dụng 9,27 nghìn ha đất.

Mới đây, Chính phủ cũng đã loại 9 sân golf và giai đoạn hai của một sân golf ra khỏi quy hoạch, đồng thời bổ sung 15 sân golf vào danh mục quy hoạch phát triển.

Theo đó, đến năm 2020, cả nước sẽ có gần 100 sân golf, được quy hoạch chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng, không sử dụng vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…