17:20 02/11/2020

Thêm quỹ 100 triệu USD nhắm vào các doanh nghiệp Việt chưa lên sàn

Bạch Huệ

Quỹ sẽ tập trung đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân với quy mô nhỏ hơn, mỗi khoản đầu tư dự kiến dưới 10 triệu USD

Loạt quỹ mở mới trong năm 2020 thêm dòng vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Loạt quỹ mở mới trong năm 2020 thêm dòng vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM) cùng với đối tác là Daiwa Corporate Investment Asia Limited - thuộc Tập đoàn Daiwa Securities - đã hoàn thành đợt gọi vốn đầu tiên cho Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM III.

Quỹ này được thành lập với mục tiêu đầu tư vào các công ty tư nhân và chưa niêm yết tại Việt Nam. DAIWA-SSIAM III  có quy mô dự kiến 100 triệu USD, kỳ hạn 10 năm, thời gian đầu tư 5 năm và chính thức hoàn thành đợt gọi vốn đầu tiên vào ngày 30/10/2020.

Việt Nam Việt Nam liên tục là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới và là điểm đến FDI hàng đầu của khu vực. Thặng dư tài khoản kép lành mạnh với dự trữ ngoại hối đang tăng, ngân hàng trong nước đang được cải thiện với lãi suất và lạm phát ổn định mang lại cho Việt Nam sự ổn định kinh tế vĩ mô và có đồng nội tệ mạnh hơn. Tốc độ đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu gia tăng, và thu nhập khả dụng ngày càng tăng, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các ngành liên quan đến tiêu dùng tăng trưởng mạnh mẽ. 

Đồng thời, doanh nghiệp trong nước cũng hưởng lợi từ các cơ hội xuất khẩu toàn cầu nhờ nhiều hiệp định thương mại tự do chiến lược đã được áp dụng như EVFTA. Việc phục hồi và cải thiện môi trường kinh doanh, được hỗ trợ bởi sự kiểm soát COVID-19 hiệu quả và động cơ tăng trưởng từ bên trong mạnh mẽ, tiếp tục thúc đẩy sức cạnh tranh độc đáo của Việt Nam.

Quỹ Daiwa-SSIAM III áp dụng chiến lược đầu tư linh hoạt với tỷ lệ sở hữu 10-30% cổ phần mỗi doanh nghiệp nhận đầu tư. Đội ngũ chuyên gia của Quỹ sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát của doanh nghiệp.

DAIWA-SSIAM III cho biết mục tiêu là tạo ra lợi nhuận thông qua triển khai hiệu quả nguồn vốn và tiếp cận các công ty tư nhân, chưa niêm yết tại Việt Nam với hồ sơ lợi nhuận cân bằng rủi ro hấp dẫn, tập trung vào hàng hóa & dịch vụ liên quan tiêu dùng và các phân khúc hướng đến xuất khẩu còn dư địa phát triển tại thị trường nội địa, cũng như các lĩnh vực tiềm năng khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong: phân phối, hậu cần, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, truyền thông. Ngoài ra, Quỹ cũng cân nhắc cơ hội cổ phần hóa hoặc thoái vốn tiềm năng của các doanh nghiệp nhà nước.

Daiwa-SSIAM III sẽ tập trung đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân với quy mô nhỏ hơn, mỗi khoản đầu tư dự kiến dưới 10 triệu USD. 

Sự ra đời của các quỹ PE mới, với các đối tác chiến lược quốc tế hàng đầu trong khu vực châu Á, sẽ tiếp tục giúp thị trường vốn Việt Nam phát triển lành mạnh, tạo thêm điều kiện huy động vốn và nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp tăng trưởng cao, và thúc đẩy thêm cơ hội IPO và niêm yết cho các doanh nghiệp tư nhân có chất lượng cao.