15:24 19/01/2022

Thi công xuyên Tết, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình giao thông từ đầu năm

Anh Tú

Trước áp lực giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022, Bộ Giao thông vận tải phát động phong trào tổ chức thi công các công trình giao thông ngay từ đầu năm...

Bộ Giao thông vận tải phát động phong trào thi đua trên công trường thi công, khích lệ cán bộ, người lao động nỗ lực vượt khó.
Bộ Giao thông vận tải phát động phong trào thi đua trên công trường thi công, khích lệ cán bộ, người lao động nỗ lực vượt khó.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Kế hoạch số 506 phát động phong trào thi đua chuyên đề “Xuân Nhâm Dần trên các công trường giao thông”.

"Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, động lực để toàn ngành giao thông vận tải tập trung, triển khai và sớm hoàn thành các dự án giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Bộ Giao thông vận tải thông tin.

Tuy nhiên, trong năm 2022, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động bất lợi đến quá trình triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông.

 

Bộ Giao thông vận tải phát động phong trào nhằm kêu gọi, khích lệ toàn thể cán bộ, người lao động, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công... tranh thủ thời gian, nỗ lực vượt khó, tổ chức thi công trên các công trình giao thông trong giai đoạn Tết nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 23/1/2022 đến hết ngày 28/2/2022.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải phát động phong trào nhằm kêu gọi, khích lệ toàn thể cán bộ, người lao động, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công... tranh thủ thời gian, nỗ lực vượt khó, tổ chức thi công trên các công trình giao thông trong giai đoạn trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án giao thông, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia.

Thời gian triển khai phong trào thi đua từ ngày 23/1/2022 đến hết ngày 28/2/2022. Kết thúc phong trào thi đua, các tập thể và cá nhân xuất sắc sẽ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Kêu gọi các đơn vị hưởng ứng phong trào, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch tổ chức phong trào thi đua trong đơn vị đảm bảo an toàn, hiệu quả và gửi về Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông để đăng ký thi đua.

Nội dung kế hoạch phải bao gồm các tiêu chí, định mức để định lượng được kết quả công việc/nhiệm vụ. Trong đó, phải quy định rõ khối lượng phải hoàn thành, chất lượng và kết quả từng công việc/nhiệm vụ cụ thể; tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phân công, bố trí nhân sự kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình; kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

“Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu có liên quan trên công trường phải bảo đảm chăm lo Tết và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia phong trào thi đua, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại công trường”, Bộ Giao thông vận tải đề nghị.

Theo kế hoạch, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần xác định phong trào thi đua chuyên đề “Xuân Nhâm Dần trên các công trường giao thông” là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và kết quả của phong trào thi đua là căn cứ quan trọng để đánh gíá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Đồng thời, căn cứ kết quả, hiệu quả công việc, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để đề xuất khen thưởng.

Công văn đề nghị và hồ sơ khen thưởng gửi về Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông trước ngày 25/03/2022 để Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với văn phòng Bộ tổ chức tổng kết phong trào thi đua, đề nghị khen thưởng.

 

Năm 2022, Bộ Giao thông vận tải được Thủ tướng chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cao chưa từng có, lên đến hơn 50.000 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, trong 113.500 tỷ đồng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội 2 năm tới cũng dành nguồn lực lớn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó, phải kể đến dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60; tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình...