Thị trường

Khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý đối với dự án Đạm Ninh Bình và Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phân tích, đánh giá, dự báo tình hình sắp tới một cách thận trọng, đề xuất phương án xử lý khả thi để sớm hoàn thiện đề án báo cáo Bộ Chính trị đối với 2 dự án Đạm Ninh Bình và dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất. Tinh thần trong năm nay phải có phương án xử lý dứt điểm…