14:33 08/02/2022

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Đảm bảo đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX theo đúng tiến độ

An Nhiên

Ngày 8/2/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã tổ chức buổi Lễ đánh cồng đầu Xuân Nhâm Dần 2022...

Lễ đánh cồng đầu Xuân Nhâm Dần 2022.
Lễ đánh cồng đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

Tham dự buổi Lễ đánh cồng có ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, lãnh đạo một số doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM ông Phan Văn Mãi đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2021 và khẳng định vị trí hạt nhân của Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM. Chủ tịch UBND Tp.HCM mong muốn HoSE tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở thành một trong những Sở Giao dịch Chứng khoán mang đẳng cấp quốc tế, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc phục hồi kinh tế của Thành phố.

Về phía TP.HCM, Thành phố sẽ tập trung hoàn thành Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế để thúc đẩy thị trường chứng khoán Thành phố phát triển.

Đồng thời, TP.HCM sẽ đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trên địa bàn; đưa nhiều doanh nghiệp uy tín, có thương hiệu niêm yết trên thị trường chứng khoán; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, bảo đảm kỷ cương thị trường, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư làm ăn lâu dài tại TP.HCM. 

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh bốn nhiệm vụ quan trọng của ngành Chứng khoán trong năm 2022.

Thứ nhất, đảm bảo đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX theo đúng tiến độ dự án, đảm bảo vận hành thị trường liên tục hiệu quả, an toàn về hệ thống và xuyên suốt về thông tin.

Thứ hai, bước đầu phối hợp triển khai cơ cấu lại thị trường chứng khoán theo Thông tư 57/2021/TT-BTC, chủ động thực hiện công tác phân bảng các công ty niêm yết.

Thứ ba, tập trung ổn định thị trường, tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng công ty niêm yết về quản trị và công bố thông tin, đảm bảo thị trường an toàn minh bạch.

Thứ tư, tích cực phối hợp với Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoàn thiện các quy chế, quy trình hoạt động, xây dựng chiến lược phát triển 5 năm, cũng như nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới trên thị trường, đặc biệt nghiên cứu và triển khai các sản phẩm tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tiếp cận vào tiếp cận vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, đại diện HoSE khẳng định quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022, trọng tâm là đưa dự án công nghệ thông tin của nhà thầu Hàn Quốc đi vào hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam tăng cường công tác giám sát, tập trung vào giám sát giao dịch bất thường, giám sát công bố thông tin, giám sát công ty chứng khoán, siết chặt kỷ cương, kỷ luật thị trường

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự, đổi mới công tác quản trị điều hành phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động mới của Sở...