11:46 29/09/2014

Thủ tướng: “Tập trung xử lý yếu kém, không nói chung chung”

Bảo Quyên

Chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, đề xuất 
các giải pháp, biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trưởng.
Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trưởng.
“Tập trung xử lý hiệu quả các hạn chế, yếu kém, khó khăn đang cản trở sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng, không nói chung chung”.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ diễn ra trong 2 ngày 29 – 30/9.

Tại phiên họp sáng 29/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các thành viên Chính phủ đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và thảo luận các giải pháp, biện pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - nhiệm vụ trong các tháng còn lại của năm 2014.

Chính phủ cũng đã nghe báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 9 tháng đầu năm 2014; Báo cáo tình hình thực hiện giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng của 2014, nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi trên tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu; tăng trưởng kinh tế quý 3 cao hơn mức tăng của quý 1 và 2; tăng trưởng GDP 9 tháng ước đạt 5,62%, cao hơn cùng kỳ 2 năm trước.

Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao hơn nhiều so với cùng kỳ; nông nghiệp đã khắc phục được các tác động tiêu cực do thiên tai, dịch bệnh gây ra và đạt mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với năm trước; khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển khá; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao và tiếp tục có xuất siêu; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, giá cả thị trường ổn định…
 
Phát biểu khai mạc tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm tới nay tiếp tục chuyển biến tích cực; đà tăng trưởng rõ nét và đồng đều hơn; các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt kết quả tích cực, theo đó, trong 15 chỉ tiêu được Quốc hội giao có 13 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt, 1 chỉ tiêu xấp xỉ đạt là chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động và 1 chỉ tiêu chưa đạt là tỷ lệ lao động qua đào tạo, ước đạt 49% trong khi kế hoạch là 51%.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng cũng yêu cầu Chính phủ tiếp tục phân tích và làm rõ nguyên nhân tất cả những hạn chế, yếu kém, cản trở, chậm trễ để có các biện pháp khắc phục, xử lý.

“Các thành viên Chính phủ và bộ, ngành, địa phương phải tập trung phân tích và đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, quyết liệt để tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng suất lao động; tái cơ cấu nền kinh tế và triển khai 3 khâu đột phá chiến lược”, Thủ tướng chỉ đạo.

Đặc biệt, trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, lãnh đạo các đơn vị phải “tập trung xử lý hiệu quả các hạn chế, yếu kém, khó khăn đang cản trở sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng, không nói chung chung”.