09:01 20/08/2014

Thủ tướng: “Tạo thuận lợi tối đa cho người dân làm ăn”

Từ Nguyên

Có thể sẽ giảm mạnh danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành có trách nhiệm, khẩn
 trương, tiếp tục và chủ động rà soát các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh
 bị hạn chế hoặc phải có điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực mình quản 
lý để bãi bỏ nếu đã lạc hậu.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành có trách nhiệm, khẩn trương, tiếp tục và chủ động rà soát các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh bị hạn chế hoặc phải có điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực mình quản lý để bãi bỏ nếu đã lạc hậu.
Ngày 19/8, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp với các bộ, ngành về việc rà soát, xây dựng danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh; ngành nghề có điều kiện, được ưu đãi đầu tư.

Theo kế hoạch, các danh mục ngành nghề nói trên sẽ được đưa vào dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) để trình Quốc hội thảo luận, thông qua tại kỳ họp tới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh, qua rà soát cho thấy hiện có 51 ngành, nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư, kinh doanh và Bộ đã đề xuất danh mục chỉ còn 8 ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh. 

8 ngành, nghề này gồm: kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; kinh doanh chất ma túy; sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, tiêu dùng và xuất khẩu hóa chất bảng 1; kinh doanh các loại pháo; kinh doanh, tổ chức mại dâm, buôn bán người; kinh doanh thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến; thử nghiệm sinh sản vô tính trên người; và sản xuất các sản phẩm biến đổi gen.

Về danh mục lĩnh vực, ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, qua rà soát cho thấy tổng cộng đối với 386 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì có tới 895 điều kiện kinh doanh “cấp 1” (giấy phép “cha”); 2.129 điều kiện “cấp 2” (giấy phép “con”) và 1.745 điều kiện “cấp 3” (giấy phép “cháu”). 

Các điều kiện kinh doanh thể hiện đa dạng dưới nhiều hình thức, cụ thể: có 110 ngành, nghề yêu cầu yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh với 171 loại giấy phép kinh doanh; 83 ngành, nghề yêu cầu có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với 62 loại giấy chứng nhận; 44 loại ngành, nghề cần có chứng chỉ hành nghề với 53 loại chứng chỉ hành nghề; 11 ngành, nghề yêu cầu xác nhận vốn pháp định; 345 ngành, nghề yêu cầu phải có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả rà soát sơ bộ cho thấy có khoảng 15% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có thể bãi bỏ, tương đương bãi bỏ 56/386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
    
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay theo tinh thần của Hiến pháp và quy định về quyền tự do kinh doanh, thì người dân được quyền tự do thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tất cả các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Do đó, việc hạn chế quyền của công dân phải được quy định cụ thể trong luật.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo các danh mục này để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại kỳ họp tới.

“Quản lý nhà nước không phải là giành thuận lợi cho chúng ta, mà quản lý là để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, làm ăn”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành có trách nhiệm, chủ động rà soát các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh bị hạn chế hoặc phải có điều kiện để bãi bỏ nếu đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn, hoặc bổ sung ngành, nghề đầu tư, kinh doanh vào danh mục hạn chế hoặc phải có điều kiện nếu thấy nhất thiết phải quản lý.

Mặt khác, phải tiếp tục rà soát danh mục để giảm bớt các điều kiện không cần thiết hoặc chỉ công bố để hậu kiểm.

Về danh mục ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của hai dự thảo luật, Thủ tướng nhất trí với đề xuất không ưu đãi đầu tư đối với các ngành, nghề khai thác tài nguyên, khoáng sản và khoảng 40 ngành, nghề, sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dù các ngành, nghề này đầu tư ở địa bàn ưu đãi đầu tư; đồng thời chính sách ưu đãi về ngành, nghề, địa bàn đầu tư sẽ do Chính phủ quy định chi tiết.