22:41 12/04/2021

Tiên Phong Bank muốn bán hết hơn 40 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

HĐQT TPB thông qua việc bán toàn bộ hơn 40.016.056 cổ phiếu quỹ hiện có, tương ứng 3,73%/vốn điều lệ.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (mã TPB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, HĐQT TPB thông qua việc bán toàn bộ hơn 40.016.056 cổ phiếu quỹ hiện có, tương ứng 3,73%/vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép. Nguyên tắc xác định giá theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, TPB đã mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ, từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2020 với giá thấp nhất là 21.300 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 22.700 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh năm 2020, tổng tài sản Ngân hàng đạt 206,300 tỷ đồng, tăng gần 26% so với năm 2019; tổng huy động vốn đạt 184.900 tỷ đồng, tăng 25,15%; tổng thu nhập hoạt động đạt 10.368 tỷ đồng, tăng 22,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 4.389 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 23/4 tới đây, HĐQT của TPB sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2021 với mục tiêu lợi nhuận tăng 25% so với năm 2020, đạt 5.500 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng 21% đạt 250.000 tỷ, tổng huy động vốn tăng 20% đạt 221.893 tỷ đồng; dư nợ cho vay và trái phiếu TCKT tăng 25% đạt 165.434 tỷ đồng. Nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của TPBank không có kế hoạch chia cổ tức. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của ngân hàng đạt hơn 3.500 tỷ. Ngân hàng sẽ trích 5% tương đương 175 tỷ cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% tương đương 351 tỷ cho quỹ dự phòng tài chính và 5 tỷ cho quỹ khen thưởng. Theo đó, lợi nhuận để lại chưa phân phối là gần 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết để lại lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2021.

Trên thị trường, đóng cửa phiên hôm nay 12/4, cổ phiếu TPB tăng 1,2% lên 29.150 đồng, với hơn 7,4 triệu cổ phiếu được khoép lệnh.