17:14 29/07/2021

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm 2021

Ngọc Hân -

Diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, bức tranh kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2021 cũng bị nhuốm màu u ám. Trong đó, số lượng doanh nghiệp mới giảm mạnh, đà tăng của sản xuất công nghiệp bị hãm lại, nhập siêu tới 2,7 tỷ USD...

DIỄN BIẾN CPI QUA CÁC THÁNG (%)

 MỨC TĂNG CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 7 THÁNG CÁC NĂM 2014-2021 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG CAO TRONG 7 THÁNG 2021 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG ÍT HOẶC GIẢM TRONG 7 THÁNG 2021 (%)

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/7/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/7/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ DỰ ÁN CẤP MỚI TRONG 7 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)

ĐỊA PHƯƠNG HÚT VỐN FDI CẤP MỚI TRONG 7 THÁNG 2021 (TRIỆU USD)

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG 7 THÁNG 2021 (DOANH NGHIỆP)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO PHƯƠNG TIỆN (LƯỢT)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (LƯỢT)

THỊ TRƯỜNG XUẤT, NHẬP KHẨU LỚN TRONG 7 THÁNG 2021 (TỶ USD)

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG 7 THÁNG 2021
(TRIỆU USD)

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG 7 THÁNG 2021
(TRIỆU USD)