17:15 23/06/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6

Thủy Tiên

Tuần vừa qua, HVX, C69 và SIP đều có sức bật khá trội, theo đó lần lượt dẫn đầu nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE, HNX và UpCom

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 17-21/6 - Ảnh 12.