21:46 28/10/2018

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10

Đào Hưng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tuần giao dịch vẫn theo chiều hướng xấu nhưng nhiều cổ phiếu vừa, nhỏ đã đi ngược dòng và có màn bức phá ngoạn mục

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 22 - 26/10 - Ảnh 8.