00:30 05/08/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8

Thủy Tiên

Tuần qua, nhóm bất động sản công nghiệp lại nổi sóng và chiếm một nửa trong 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE bao gồm SZL, IJC, TIX, TIP, HU1

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 12.